Zawiesia łańcuchowe w klasie 10

Kliknąć aby dokonać wyboru:

 1. Zawiesia łańcuchowe DoComfort
 2. Zawiesia łańcuchowe DoKettPlus


DoComfort – system łańcuchów wysokiej jakości

 

Zawiesia łańcuchowe w klasie 10 stali mają większe nośności niż zawiesia łańcuchowe wAnschlagkette-Güteklasse-10-im-Einsatz-300x266
klasie 8, dzięki temu są bardziej odporne na zużycie przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej ciągliwości.

Materiał ten zapewnia o 25% większą nośność łańcuchów w klasie 10 stali niż odpowiadające mu łańcuchy w 8 klasie oraz to, że przy porównywalnej nośności łańcuchy w 10 klasie charakteryzują się mniejszym ciężarem własnym przy zachowaniu  jednakowych wymiarów i kształtów. Zawiesia łańcuchowe DoComfort mogą być stosowane do pracy temperaturze do 400oC (Należy zwrócić uwagę na redukcję nośności !).

W normie PN-EN 818-1 nie zawarto żadnych wymogów oraz procedur kontrolnych  dotyczących zawiesi łańcuchowych klasy jakości 10, w związku z tym elementy zawiesi łańcuchowych w tej klasie, zależnie od Producenta, mogą różnić się od siebie wymiarami oraz wykonaniem.

W związku z tym kombinacja łańcuchów różnych producentów jest możliwa tylko po wcześniejszej konsultacji i uzyskaniu aprobaty dla konkretnego rozwiązania.

W kwietniu 2006 roku została opublikowana PAS 1061 (PAS-Publicly Available Specification) uzupełniająca normy serii EN 818, ustalająca szczegółowe wymogi dotyczące krótkoogniwowych łańcuchów klasy 10 stali stosowanych do celów podwieszania i podnoszenia ciężarów. 

Seria produktów DoComfort (łańcuch+osprzęt) jest zgodna z tymi specyfikacjami, a nawet wykracza poza nie w odniesieniu do odporności temperaturowej (400o C zamiast 380oC) i ma od kwietnia 2004 roku zaświadczenie wzoru konstrukcyjnego klasy 10, wydane przez Północnoniemiecką Branżową Organizacje Metalowców NMBG.

Seria produktów DoComfort jest w związku z tym znakowana 10-kątna zawieszką podająca nośność.

Kombinacja z łańcuchami oraz elementami składowymi innych serii konstrukcyjnych jest dopuszczalna tylko po wcześniejszej jej akceptacji przez Firmę Dolezych.

 

Zalety zawiesi łańcuchowych serii DoComfort

Anschlagkette-Güteklasse-10-im-Einsatz-2-143x300

 • Przy takiej samej średnicy łańcucha, zawiesia łańcuchowe w klasie 10 maja o 25% większą nośność niż zawiesia łańcuchowe w klasie 8 stali.
 • Dzięki temu przy porównywalnej nośności mamy do czynienia ze znacznym obniżeniem ciężaru własnego.
 • Spełnianie wszystkich wymogów Norm Europejskich PN-EN 818-2 oraz PN-EN 818-4
 • Dzięki zastosowaniu materiału o większej twardości powierzchniowej mamy do czynienia z niewielkim zużyciem ogniw łańcucha i pozostałych komponentów.
 • Ponad dwukrotnie wyższa udarność w porównaniu do zawiesi w klasie 8
 • Zastosowanie systemu eliminującego pomyłki tj. mogą być łączone ze sobą wyłącznie elementy składowe o takiej samej nośności.
 • Wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 20 %
 • Redukcja nośności w zależności od temperatury do +200°C = 100%, +200°C – +300°C = 90 %, +300°C – + 400°C = 75 % nośności znamionowej
 • Dzięki zastosowaniu Systemu Zarządzanie Jakością według DIN EN ISO 9001:2000 oraz regularnego nadzoru produkcji przez zewnętrzne instytuty badawcze zapewniony został niezmienny wysoki standard jakości.

 

Wszystkie elementy łańcuchów posiadają:

 • oficjalne dopuszczenie BG
 • kolor systemowy „turkusowy”

 

Uwagi dotyczące zawiesi łańcuchowych w klasie 10:

 

Ze względów bezpieczeństwa elementy składowe Systemu Zawiesi Łańcuchowych DoComfort nie mogą być montowane z elementami zawiesi łańcuchowych innych producentów oraz komponentami lub częściami zamiennymi innych klas stali.

Bezpieczeństwo użytkowania zapewnione jest tylko wtedy, kiedy wszystkie elementy składowe zawiesia są w kolorze „turkusowym” a trzpienie łączące w kolorze „złotym” – zapewnia to właściwe przyporządkowanie elementów bez popełnienia pomyłki. 

 

Rodzaje haków: 

 

z hakiem widełkowym

z hakiem widełkowym

z hakiem widełkowym i pazurem skracającym

z hakiem widełkowym i pazurem skracającym

z ogniwem równoległym

z ogniwem równoległym

z hakiem kontenerowym WHG

z hakiem kontenerowym WHG

z hakiem SHA

z hakiem SHA

ze złączką i szaklą GVS

ze złączką i szaklą GVS

z hakiem AHG

z hakiem AHG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnica łańcucha w
mm
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi łańcuchowych
DoComfort przy kącie nachylenia 0°-45°
1-cięgnowe2-cięgnowe3-cięgnowe4-cięgnowe
061,40 t2,00 t3,00 t3,00 t
082,50 t3,55 t5,30 t5,30 t
104,00 t5,60 t8,00 t8,00 t
136,70 t9,50 t14,00 t14,00 t
1610,00 t14,00 t21,20 t21,20 t
1812,50 t18,00 t26,50 t26,50 t
2219,00 t26,50 t40,00 t40,00 t
2626,50 t37,00 t56,00 t56,00 t

 Anschlagkette DoComfort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zawiesia łańcuchowe DoKettPlus w klasie 10 stali

 

Elementy zawiesi łańcuchowych DoKettPlus o zwiększonych nośnościach.

Zawiesia łańcuchowe i elementy konstrukcyjne serii DoKettPlus są w częściach istotnych zgodne z wymogami dla klasy jakości 10. t.j. mają nośność większą o 25% w porównaniu do klasy 8 stali.

 

Elementy konstrukcyjne i rodzaje haków:

Łańcuch nośny DoKettPlus

Łańcuch nośny DoKettPlus

Złaczka sprzęgająca DoKettPlus

Złaczka sprzęgająca DoKettPlus

Hak z uchem COSE

Hak z uchem COSE

Ogniwo równoległe CEG

Ogniwo równoległe CEG

 

 

 

 

 

Hak bezpieczny z uchem COZ

Hak bezpieczny z uchem COZ

Hak bezpieczny na łożysku COZW

Hak bezpieczny na łożysku COZW

Hak z widełkowy CGSE

Hak z widełkowy CGSE

Hak bezpieczny widełkowy COZG

Hak bezpieczny widełkowy COZG


 

 

 

 

 

Średnica
łańcucha w mm
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi łańcuchowych
DoKettPlus przy kącie nachylenia 0°-45°
1-cięgnowe2-cięgnowe3-scięgnowe4-cięgnowe
061,40 t2,00 t3,00 t3,00 t
082,50 t3,55 t5,30 t5,30 t
104,0 t5,60 t8,00 t8,00 t
136,70 t9,50 t14,00 t14,00 t
1610,00 t14,00 t21,20 t21,20 t

Anschlagkette DoKettPlus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nie znaleźli Państwo szukanego typu zawiesia?

Zapraszamy na strony:noch-fragen-300x220

lub proszę się z nami skontaktować:

Tel. +48 32 6035810

Fax. +48 32 6035829

e-mail: info@dolezych.pl