Kliknij poniżej aby od razu zapoznać się z różnymi typami zawiesi pętlowych: hebeklemmen-do-13-l-traegerklemme-fuer-traegertransport-und-lagerung-dolezych-08880515-224x300

 

 

 


Uchwyty – informacje podstawowehebeklemmen-dolezych-08960250-214x300

DoLast Uchwyty do podnoszenia są rozwiązaniem problemu związanego z transportem blach i profili – mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zastosowanie uchwytów i zacisków podlega przepisom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz normie PN-EN 13155. Ważne: Uchwyty do transportu ładunku należy dopasować do zakresu chwytania, ponieważ istnieje ryzyko wyślizgnięcia się ładunku. Jedna blacha może być bezpiecznie transportowana w pionie za pomocą jednego uchwytu.

Minimalne obciążenie uchwytu powinno wynosić 10% obciążenia roboczego.

Do transportu arkuszy w pionie należy stosować uchwyty wyposażone w dźwignię bezpieczeństwa. Do podniesienia blach leżących oraz ich odwrócenia stosuje się uchwyty z uchem wychylnym. Zasada działania szczęk uchwytu polega na wbijaniu się drobnych ząbków szczęki w powierzchnie blachy. Po stronie przeciwnej w ten sam sposób arkusz trzymany jest przez szczękę stałą lub płytkę dociskową dostosowaną do twardości podnoszonego materiału. Dzięki sprężynie dociskającej szczękę uchwyt pozostaje zakleszczony na podnoszonym elemencie do momentu zwolnienia dźwigni. Arkusz jest uwalniany tylko po zwolnieniu dźwigni bezpieczeństwa. Efekt samozaciskania jest wystarczający, jeśli grubość arkusza odpowiada roboczemu zakresowi uchwytu. W przypadku uchwytu o zakresie roboczym np. min. 10mm, zbyt cienkie arkusze, np. 6 mm wyślizgnęłyby się. Uchwyty do pionowego transportu arkuszy lub płyt nadają się

zawsze tylko do przenoszenia pojedynczych elementów.

Do poziomego przenoszenia arkuszy stosuje się dwa rodzaje uchwytów: z blokadą oraz bez blokady. Dla cienkich arkuszy, które mogą się mocno wyginać lub wihebeklemmen-warnhinweis-dolezych-300x216brować, zaleca się modele z blokadą. Dla bezpiecznego transportu poziomego blach lub pakietów blach, zaleca się stosowanie Trawersy DoLast i 4 uchwytów. Dla blach suchych i polerowanych, dostępne są specjalne uchwyty, które mają silniejszy docisk, dla uniknięcia wystąpienia uszkodzeń posiadają gładkie i nierowkowane szczeki. Dla specjalnych profili, takich jak szyny, pakiety blach lub dwuteowników istnieją specjalne uchwyty, które pracują poprzez docisk kształtowy lub blokadę.

Istnieje możliwość zdalnego sterowania chwytakami próżniowymi przy zastosowaniu sprężonego powietrza. Znajduje ono zastosowanie w trawersach wyposażonych w cztery lub więcej chwytaków. Operator może wtedy sterować pracą wszystkich chwytaków jednocześnie. W przypadku operacji z chemikaliami oraz w temperaturze powyżej 50 ° C nie należy stosować standardowych uchwytów, ponieważ mogą one ulec uszkodzeniu.

Dostępne są specjalne uchwyty do stosowania w środowisku narażonym na chemikalia. Proszę o nie pytać.

 

Z uwagi na różne typy uchwytów, należy zawsze przestrzegać zasad z załączonej instrukcji obsługi dostarczanej wraz z uchwytem

Należy stosować wyłącznie uchwyty z czytelnymi tabliczkami identyfikacyjnymi zawierającymi dane takie jak nośność, zakres chwytania, przeznaczenie

 

Uwagi dotyczące stosowania:

uchwyty powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie tj. dokładnie naprzeciw siebie. Powierzchnia podnoszonych blach powinna być wolna od zgorzeliny, brudu, smarów i innych, zwłaszcza luźnych zanieczyszczeń. Przy podnoszeniu pionowym może być stosowany jeden lub dwa uchwyty do podnoszenia blach w pionie. W trakcie obracania lub przekręcania, dolna część blachy powinna pozostawać w kontakcie z podłożem. Przed operacją podnoszenia należy określić środek ciężkości, dzięki temu zapobiegniemy kołysaniu się blachy – przy długich blachach stosuj po dwa uchwyty.

 

Pod zawieszonym ładunkiem i w jego obrębie nie powinna się znajdować żadna osoba.

Uchwyt, przed oddaniem do eksploatacji i po każdej naprawie, powinien być sprawdzony przez osobę kompetentną. Szczegółowe badanie należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz do roku. W przypadku, gdy uchwyt jest intensywnie używany, zaleca się, aby okres między inspekcjami był krótszy niż 3 miesiące.

Wszystkie elementy jak sworznie, obudowa, sprężyny oraz szczęki należy sprawdzić pod kątem deformacji, ubytków i ewentualnych pęknięć. Jeśli szczęki w uchwycie zostały stępione lub ułamany pojedynczy ząb, należy wymienić całą część, gdyż nie będą się one równomiernie wbijać w blachę. Należy również sprawdzić napięcie sprężyny. Zużyte części należy wymienić na właściwe dla danego modelu, zamienniki mogę nie spełnić technicznych wymagań. Tylko oryginalne części zapewniają właściwe funkcjonowanie uchwytów.

 

 


Do 80 – uchwyt do blach w pozycji pionowej z dźwignią zwalniającą szczęki

 

 

Hebeklemmen Do 80 Dolezych 08925007

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0892 5007 750 0 – 13 1,7
0892 5010 1.000 0 – 25 3,5
0892 5020 2.000 0 – 35 7
0892 5030 3.000 0 – 35 7
0892 5045 4.500 0 – 45 16
0892 5023 6.000 0 – 32 19
0892 5024 6.000 0 – 50 21
0892 5025 7.500 0 – 40 24
0892 5022 9.000 0 – 55 27
0892 5026 12.000 0 – 52 37
0892 5027 15.000 0 – 76 71,5

 

 

Uchwyty typu Do 80 dostępne są aż do nośności 30.000 kg

Jest możliwość zamówienia uchwytów z wyższym zakresem chwytania – do grubych blach.

Uwaga: W zależności od kąta nachylenia uchwytu następuje redukcja jego tonażu. Przy doborze proszę kierować się poniższym wykresem.

Aby bezpiecznie podnosić arkusze blach, należy znać lub określić ich twardość w HRC, typowe uchwyty stosowane są do blach poniżej HRC37.

 

 

hebeklemmen-winkel2-dolezych-112x300

 

hebeklemmen-winkel3-dolezych-214x300hebeklemmen-platte-dolezych-193x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do 81 – uchwyt do blach w pozycji pionowej z uchem wychylnym

 

Hebeklemme Do 81

Nr artykułu Nośność w t Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0892 6007 750 0 – 13 1,8
0892 6010 1.000 0 – 25 3,8
0892 6020 2.000 0 – 35 8
0892 6030 3.000 0 – 35 8
0892 6045 4.500 0 – 45 16,5
0892 6061 6.000 0 – 32 22
0892 6060 6.000 0 – 50 24
0892 6070 7.500 0 – 40 27
0892 6090 9.000 0 – 55 29
0892 6120 12.000 0 – 52 41
0892 6150 15.000 0 – 76 73

 

Uchwyty typu Do 81 dostępne są do nośności 30.000 kg

Jest możliwość zamówienia uchwytów z wyższym zakresem chwytania – do grubych blach.

Uwaga: W zależności od kąta nachylenia uchwytu następuje redukcja jego tonażu. Przy doborze proszę kierować się poniższym wykresem

 

Hebeklemmen Platte2 DolezychHebeklemmen Winkel3 DolezychHebeklemmen Winkel4 Dolezych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Do 24/K – uchwyt z uchem wychylnym do grodzi ze zdalnym odblokowaniem dźwigni

Uchwyt umożliwia obracanie grodzi o 90º. Może on być zdalnie odblokowany, co oznacza, że po podniesieniu i ustawieniu grodzi może ona zostać zwolniona z uchwytu, gdy ten znajduje się poza bezpośrednim zasięgiem operatora.

Hebeklemmen-Do-24k-Hebeklemme-für-Spundbohlen-mit-Fernentriegelung-2-Dolezych-08881125-247x300

Nr artykułu Nośność w kg Wymiary, mm Ciężar własny, kg
A B F H I V
0888 1125 2.500 1 – 12 65 200 350 120 85 8
0888 1150 5.000 1 – 20 85 250 500 155 100 18
0888 1170 7.000 1 – 25 95 280 580 160 120 25
0888 1110 10.000 1 – 25 110 330 650 160 120 35

 

 

 


Uchwyt do blach w pozycji pionowej z uchem wychylnym Do 81/T

 

Hebeklemmen Do 81T Hebeklemme mit Schwenköse Dolezych 08928105

Nr artykułu Nośność w t Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0892 8105 0,5 0 – 15 2,0
0892 8110 1,0 0 – 20 5,0
0892 8120 2,0 0 – 25 8,0
0892 8130 3,0 0 – 30 14,5
0892 8150 5,0 0 – 50 21,5
0892 8180 8,0 40 – 80 32,0

 

 


Do 88 – Uchwyt do pionu ze śrubą pozycjonującą

Uchwyt do pionowego odwracania i podnoszenia, może być zablokowany w pozycji zamkniętej.

Przeznaczony jest do podnoszenia i obracania o 90º materiałów o wrażliwych powierzchniach (stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, płyty wiórowe itp.).

Szczęki zaciskowe o specjalnym pokryciu mogą być bezstopniowo regulowane przy pomocy śruby pozycjonującej.

 

Hebeklemmen Do 88 Hebeklemme mit Stellschraube 2 Dolezych08245002

 

Hebeklemmen Do 88 Hebeklemme mit Stellschraube 3 Dolezych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr artykułu Nośność w kg Rozstaw szczęk A w mm Rozmiary w mm

Ciężar własny

B D E F G H J
0824 5002 300 0 – 30 75 290 60 200 66 70 13 4,7
0824 5003 300 6 – 45 75 290 60 200 66 70 13 4,5

 

 

 


Do 80 G uchwyt do podnoszenia płyt/ blach o gładkich powierzchniach

Uchwyt do podnoszenia blach o gładkich, wrażliwych powierzchniach, do podnoszenia pionowego i obracania o 90º – tam gdzie nie można zastosować tradycyjnych uchwytów, szczęki poprzez dużą siłę dociskową działają na zasadzie tarcia. Siła nacisku została zaprojektowana dla minimalnego czynnika tarcia 0,25 μ z podwójnym bezpieczeństwem. Od nośności  2.500 kg, w celu zwiększenia nacisku, zakres chwytania może być wyregulowany śrubą pozycjonującą. Powierzchnie arkuszy przeznaczonych do transportu muszą być suche, czyste i niepokryte olejem 

*)    z regulacją wstępną   

**)  dla drewna i sklejek

 

Hebeklemmen Do 80 G Hebeklemme mit glatter Greifplatte 2 Dolezych 08960250

 

Hebeklemmen Do 80 G Hebeklemme mit glatter Greifplatte Dolezych 08960250

Nr artykułu Nośność w kg Wymiary w mm Ciężar własny w  kg
A B F H I V
0896 0250**) 250 10 – 50 50 230 330 115 60 8
0896 0510 500 0 – 10 70 210 250 80 60 7
0890 0106**) 500 10 – 50 60 240 350 115 75 10
0896 1015 1.000 0 – 15 75 250 300 90 75 9
0890 0115 1.500 0 – 20 100 280 320 110 75 12
0890 0125*) 2.500 0 – 30 120 300 400 130 85 22

 


Do 86 MPS uchwyt do podnoszenia blach ze sztywnym uchem

Minimalne wymagane obciążenie wynosi 10 % obciążenia nominalnego.

 

Model MPS\1

Do pionowego podnoszenia i przekręcania o 180arkuszy blach, płyt stalowych, belek i elementów konstrukcji stalowych.

Przy zamkniętym zabezpieczeniu, naciąg sprężynowy działa na szczęki, dlatego uchwyt nie ma możliwości odczepienia się od ładunku (nawet przy niezamierzonym odciążeniu). Uchwyt można odczepić od ładunku po zwolnieniu zabezpieczenia i wsunięciu ucha uchwytu do jego obudowy.

 

Hebeklemmen Do 86 MPS Hebeklemme mit starrer Aufhängeöse Modell 1 Dolezych 08219011

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0821 9011 1.000 0 – 25 4,4
0823 2011 1.000 25 – 50 4,2
0821 9021 2.000 0 – 30 7,5
0823 2021 2.000 30 – 60 8,0
0823 3035 3.000 5 – 35 12,0
0823 3070 3.000 35 – 70 13,8
0823 5050 5.000 5 – 50 18,6
0823 5100 5.000 50 – 100 19

 

Model MPS 2

Funkcjonowanie i stosowanie, jak w przypadku modelu MPS 1, lecz w tym przypadku nie trzeba wsuwać ucha uchwytu do obudowy. Po zwolnieniu zabezpieczenia następuje zablokowanie szczęk w pozycji otwartej.

 

22469_1

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0821 9013 1.000 0 – 25 4,5
0823 2023 1.000 25 – 50 4,2
0821 9023 2.000 0 – 30 7,5
0823 2022 2.000 30 – 60 8,0
0823 3036 3.000 5 – 35 13,3
0823 3071 3.000 35 – 70 12,5
0821 9022 5.000 5 – 50 18,0
0823 5123 5.000 50 – 100 19,0

 


DO 87 MPC uchwyt do podnoszenia blach ze sztywnym uchem wychylnym

 

Model MPC 1

Do pionowego podnoszenia i przekręcania o 180 arkuszy blach, płyt stalowych, dwuteowników i elementów konstrukcji stalowych.

Przy zamkniętym zabezpieczeniu, naciąg sprężynowy działa na szczęki, dlatego uchwyt nie ma możliwości odczepienia się od ładunku (nawet przy niezamierzonym odciążeniu). Uchwyt można odczepić od ładunku po zwolnieniu zabezpieczenia i wsunięciu ucha uchwytu do jego obudowy. Ucho wychylne pozwala na boczne mocowanie blachy

 

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w  mm Ciężar własny w kg
0826 0111 1.000 0 – 25 5,0
0826 0112 1.000 25 – 50 4,8
0826 0122 2.000 0 – 30 8,4
0826 0121 2.000 30 – 60 8,0
0826 0132 3.000 5 – 35 12,0
0826 0133 3.000 35 – 70 13,9
0826 0152 5.000 5 – 50 22,6
0826 0155 5.000 50 – 100 19,0

 

Model MPC 2

Funkcjonowanie i stosowanie, jak w przypadku modelu MPC 1, lecz w tym przypadku nie trzeba wsuwać ucha uchwytu do obudowy. Po zwolnieniu zabezpieczenia następuje zablokowanie szczęk w pozycji otwartej. Ucho wychylne pozwala na boczne mocowanie blachy.

 

Hebeklemmen-Do-87-MPC-Hebeklemme-mit-schwenkbarer-Aufhängeöse-Modell-2-Dolezych-08260111-e1442570784788-183x300

 

Nr artykułu Nośność w  kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
0825 5111 1.000 0 – 25 4,9
0825 0111 1.000 25 – 50 4,2
0825 5121 2.000 0 – 30 7,5
0825 0121 2.000 30 – 60 8,0
0825 5131 3.000 5 – 35 12,0
0825 0131 3.000 35 – 70 12,5
0825 5151 5.000 5 – 50 18,0
0825 0151 5.000 50 – 100 19,0

 


Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej

W przypadku transportu blach w pozycji poziomej nie wolno stosować tylko 2 uchwytów, gdyż istnieje ryzyko, że ładunek będzie się huśtał i nadmiernie przechylał. Zabrania się przebywania pod przenoszonym ładunkiem.

 

UWAGA !Hebeklemmen-Richtige-Anbringung-Dolezych-300x160

Kąt nachylenia Nośność
0 – 30° 100 %
30 – 45° 75 %
45 – 60° 50 %

 W zależności od kąta nachylenia uchwytu (w trakcie podnoszenia) następuje redukcja tonażu

 

 

 

 

 

 

 


Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej Do 90 FHX

Uchwyty do transportu w pozycji poziomej stabilnych blach , pakietów blach i stali. Uchwyty są zawieszone na odpowiednich zawiesiach, które na życzenie dostarczymy i mocowane w trzech lub czterech punktach ładunku.

 

Hebeklemmen Do 90 FHX Waagerecht-Hebeklemme Dolezych 08451136

Nr artykułu Nośność pary w  kg Zakres chwytania  w mm Ciężar własny w kg
0845 1136 1.000 0 – 35 2,6
0845 1137* 2.000 0 – 60 7,5
0845 1147* 3.000 0 – 60 8
0845 1139* 4.000 0 – 60 13
0845 1133* 6.000 0 – 60 13
0845 1140* 8.000 0 – 60 18
0845 1156* 10.000 0 – 60 20
0845 1159* 12.000 0 – 60 21
0845 1165 15.000 0 – 150 50

*  dostępne również z zakresem chwytania od 0 do 100 mm.

 


Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej Do 90 FHX- V antyskrętny

Ten uchwyt do transportu poziomego wyposażony jest w sprężynę istotnie ułatwiającą pozycjonowanie i stabilnie utrzymującą uchwyt w punkcie mocowania

Hebeklemmen Do 90 FHX-V mit Torsionsfeder Dolezych 08451168

Nr artykułu Nośność pary w  kg Zakres chwytania  w mm Ciężar własny w kg
0845 1168 1.000 0 – 35 3
0845 1166 2.000 0 – 60 8
0845 1169 3.000 0 – 60 12
0845 1167 4.000 0 – 60 17
0845 1171 6.000 0 – 60 17

 

 

 


Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej Do 91 THSK – manualny

Uchwyt do poziomego transportu blach i pakietów blach. Manualna zmiana zakresu chwytania umożliwia zastosowanie w szerokim zakresie grubości podnoszonego ładunku. Zaprojektowany do użycia w parze.

 

Hebeklmmen Do 91 THSK Waagerecht-Hebeklemme - manuell verstellbar 08451105

Nr artykułu Nośność pary w  kg Zakres chwytania  w mm Ciężar własny w kg
0845 1105 1.500 3 – 180 9
0845 1106 1.500 3 – 300 11,5
0845 1104 3.000 3 – 180 13
0845 1107 3.000 3 – 300 15
0845 1103 4.500 3 – 180 13
0845 1138 4.500 3 – 420 17
0845 1149 6.000 3 – 180 18
0845 1102 6.000 3 – 420 24
0845 1108 9.000 3 – 180 18
0845 1109 9.000 3 – 420 24

 

 

 


Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej  Do 90 TNMH z ochroną powierzchni

Uchwyt Do 90 TNMH służy do podnoszenia i transportu w poziomie płyt i konstrukcji o powierzchniach wrażliwych na uszkodzenia (n.p. ze stali, aluminium, drewna ). Szczęki zaciskowe pokryte są warstwą ochronną wysokojakościowego i odpornego na nacisk tworzywa sztucznego. Zaprojektowany do użytkowania parami. Hebklemmen-Do-90-TNMH-Waagerecht-Hebeklemme-mit-Schutzbelag-Dolezych-08451154-248x300

 

Nr artykułu Nośność pary w  kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
08451154 1.000 0 – 25 2,5
08451161 2.000 0 – 45 9
08451158 3.000 0 – 45 13
08451162 4.000 0 – 50 16
08451163 6.000 0 – 50 17

 

 


 

Uchwyty do transportu blach w pozycji poziomej  Do 90 TDH do blach uginających się

Uchwyt do transportu w pozycji poziomej blach uginających się. Zaprojektowany do użytkowania parami.

Hebeklemmen-Do-90-TDH-Waagerecht-Hebeklemme-für-durchbiegende-Bleche-Dolezych-08451218-252x300

Hebeklemmen durchbiegende Bleche Dolezych

 

 

 

 

 

 

Nr artykułu Nośność pary w  kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
08451218 1.000 0 – 15 3
08451219 2.000 0 – 35 8
08451220 4.000 0 – 50 20
08451221 6.000 0 – 50 21

 

 

 

 


Uchwyty do transportu w pozycji poziomej Do 90/T

Hebeklemmen Do 90T Waagerecht-Hebeklemme Dolezych 08459007

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
08459007 0,75 0 – 25 2,4
08459015 1,5 0 – 25 3,9
08459025 2,5 0 – 40 14,0

 

 

 

 


DoLast uchwyt wielozadaniowy

 

Do 83 – Wielozadaniowy uchwyt do blach z prostym otwieraniem

Uchwyty do podnoszenia ładunków o szerokim zakresie chwytania. Szybko, prosto i bezpiecznie. Szeroki zakres chwytania pozwala na ich stosowanie w najróżniejszych zadaniach transportowych – do konstrukcji stalowych i maszynowych, Hebeklemmen-Do-83-Allzweckgreifer-mit-Einfachöffner-Dolezych-08821003-150x300podnoszenia obrabiarek i instalacji technologicznych oraz podczas spawania i instalacji wszelkiego rodzaju komponentów. Dzięki sprężynie dociskającej szczękę uchwyt pozostaje zakleszczony na podnoszonym elemencie do momentu jej zwolnienia. Uchwyty o nośności do 2,0 t wyposażone są w łańcuchy ogniwowe, zaś uchwyty z wyższą nośnością są wyposażone w łańcuchy płytkowe.

 

Nr artykułu Nośność w kg Rozstaw szczęk w mm Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg 
08821003 350 100 0 – 100 8,7
08822003 350 200 90 – 200 16,3
08821007 750 100 0 – 100 8,6
08822007 750 200 90 – 200 16,6
08821012 1.250 100 0 – 100 14,9
08822012 1.250 200 90 – 200 24,3
08821020 2.000 100 0 – 100 20,8
08822020 2.000 200 90 – 200 29,1
08829030 3.000 90 5 – 90 26,5
08829050 5.000 90 5 – 90 30,5
08821050 5.000 170 80 – 170 43,8
08821100 10.000 100 0 – 100 70,0
08822100 10.000 200 100 – 200 105,0

 

Dla uchwytów do 1,25t szczęki mogą być wykonane z warstwą

 


DoLast –uchwyty śrubowe Dolezych

Do 82 TSH – Uchwyt śrubowy do podnoszenia w pionie i w poziomie

Do podnoszenia, obracania, ciągnięcia blach, kształtowników elementów konstrukcji stalowych. Wyposażony w szaklę. Kierunek podnoszenia prostopadły do zamka śrubowego.Hebeklemmen-Do-82-TSH-Schraubklemme-mit-Aufhängeschäkel-für-Vertikal-und-Horizontalzug-Dolezych-08301500-300x219

 

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
08301500 1.500 0 – 32 7,4
08303000 3.000 0 – 50 11,4
08305001 5.000 0 – 80 27,6

 


Do 82 K – uniwersalny uchwyt śrubowy

Uchwyt śrubowy do podnoszenia, przeciągania i obracania o 180º arkuszy, dwuteowników i konstrukcji stalowych. Obracająca się wahliwa płytka dociskowa powoduje silne przyciskanie poprzez efekt klinowania.Hebeklemmen-Do-82-K-Universal-Schraubklemme-Dolezych-08300205-e1442575577725-290x300

 

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg 
08300205 500 0 – 19 4
08301000 1.000 0 – 30 5
08301502 1.500 0 – 35 8
08302000 2.000 0 – 100 9
08300230 3.000 0 – 50 10
08300250 5.000 0 – 80 20
08300260 6.000 0 – 65 23

 

 


Do 82 KS – uchwyt śrubowy z uchem wychylnym

Uchwyt śrubowy z uchem wychylnym, umożliwia boczne mocowanie ładunku. Wariant Do82 K szczególnie się nadaje do arkuszy ciętych na prasach krawędziowych.

 

Hebeklemmen Do 82 KS Schraubklemme mit schwenkbarer Aufhängeöse Dolezych 08900310

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w  mm Ciężar własny w kg 
08900310 1.000 0 – 30 6
08900315 1.500 0 – 35 10
08900330 3.000 0 – 50 12
08900360 6.000 0 – 65 25

 

 


Do 82 TSZ – uchwyt śrubowy do wielokierunkowego podnoszenia

Do 82 TSZ uchwyt śrubowy może być stosowany do podnoszenia równoległego lub prostopadłego do zamka śrubowego. Możliwe jest jego zastosowanie w wielu obszarach transportu elementów stalowych i produkcji maszyn.

 

4.0.3

Nr artykułu  Nośność w  kg Zakres chwytania w  mm Ciężar własny w
 kg
08300510 500 0 – 28 2,3
08301510 1.500 0 – 35 5,6
08303010 3.000 0 – 35 8,8
08305010 5.000 0 – 40 16,2
08307510 7.500 0 – 40 20,9

 

Twardość powierzchni transportowanych ładunków nie może przekraczać HRC 30.

 


Do 12 Uchwyt do profili 

Podlega blokowaniu w pozycji otwartej lub zamkniętej. Stosowany jest do transportu profili w pozycji poziomej. Ucho znajduje się w środku ciężkości uchwytu.

Jest bardzo uniwersalny, może być stosowany parami. Wersja z uchem wychylnym nadaje się szczególnie do podnoszenia konstrukcji stalowych przy pomocy pary uchwytów.

 

Hebeklemmen Do 12 Trägerklemme Dolezych 08141510

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm  Ciężar własny w kg
08141510 1.000 5 – 20 10,0
08143025 2.500 8 – 30 13,0
08145050 5.000 10 – 50 33

 

 

 

 

 

 


Do 13 – uchwyt do transportu dwuteowników

Idealny dla transportowania dwuteowników różnego typu. Dzięki silnemu dociskowi, uchwyt świetnie się nadaje do odwracania profili.

 

Hebeklemmen Do 13 Trägerklemme für vertikale Flanschlage Dolezych 08151510

 

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny w kg
08151510 1.000 5 – 15 6,0
08152725 2.500 10 – 27 10,0

 

 

 

 

 

 


Do 13 L– uchwyt do transportu dwuteowników i składowania ich w poziomie

Szczególnie nadaje się do transportu poziomego, składowania i ładowania profili na samochody.

 

Hebeklemmen Do 13 L Trägerklemme für Trägertransport und Lagerung Dolezych 08880515

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Wymiar profilu w mm
Ciężar własny w kg
08880515 500 5 – 15 80 – 160 5,0
08881025 1.000 5 – 25 100 – 220 7,0
08881028 2.500 5 – 28 200 – 380 15

 

 

 

 

 


Do 13 i – uchwyty wewnętrzne do transportu dwuteowników

Uchwyt do dwuteowników działający na zasadzie wewnętrznego zakleszczenia. Dzięki wewnętrznemu chwytowi profile mogą być ustawiane blisko siebie.

 

Hebeklemmen Do 13 i Innengreifer Dolezych 08981905

Nr artykułu Nośność w kg Zakres chwytania w mm Ciężar własny  w kg
08981905 500 100 – 120 3,0
08981910 1.000 120 – 160 6,0
08981915 1.500 140 – 180 8,0
08981930 3.000 180 – 220 12,0

 

 

 

 


Nie znaleźli Państwo szukanego produktu?

Proszę odwiedzić :noch-fragen-300x220

 

lub proszę się z nami skontaktować:

Tel.  +48 32 6035801

Fax. +48 32 6035829

e-mail: info@dolezych.pl