Zarządzanie środowiskiem

Dolezych spełnia wszelkie wymagane prawem regulacje dotyczące dbałości o środowisko.

Wdrożono wewnętrzny system zarządzania środowiskiem, oparty na trzech głównych zagadnieniach:

    1. Gospodarka odpadami – segregowanie, minimalizacja ilości odpadów, minimalizowanie zużycia materiałów wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe
    2. Bezpieczna praca – optymalizacja procesów przepływu informacji, wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia
    3. Zarządzanie użytkowaniem maszyn i infrastrukturą, zapewnienie monitorowania i przeglądów. Dzięki temu redukujemy ilość błędów w funkcjonowaniu maszyn, przerwy w produkcji i zanieczyszczanie środowiska.

logo zp z rka (002)

 

 

“Przedsiębiorca należy do systemu Zielonego Punktu tworzonego przez Rekopol I i wspiera rozwój zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w Polsce”