Maty antypoślizgowe według VDI 2700 Karta 14 + 15

Tarcie – różne rodzaje tarcia

Antirutschmatte-Dolezych-300x186

 

Istotną rolę w realizacji odpowiedniego zabezpieczenia ładunku odgrywa siła oporu względem przesuwania się ciała (ładunku) na jego podłożu (nośnik ładunku, powierzchnia ładunkowa) względnie między poszczególnymi częściami ładunku, czyli tarcie.

 

Generalnie rozróżnia się następujące siły tarcia:

 

 • Tarcie statyczne jest siłą oporu, którą spoczywające ciało przeciwstawia się przesuwaniu na swoim podłożu.
 • Tarcie dynamiczne jest siłą oporu, którą poruszające się ciało przeciwstawia dalszemu przesuwaniu na swoim podłożu.
 • Tarcie toczne jest siłą oporu, którą ciało o promieniu „r” przeciwstawia toczeniu się na swoim podłożu. Może ono powstawać także przy zanieczyszczonych powierzchniach ładunkowych/ładunkach (piasek, żwir) i należy mu zapobiegać.

W celu uwzględniania sił dynamicznych występujących w czasie transportu ładunków, w sposobie obliczania zabezpieczenia ładunku bierze się pod uwagę tarcie dynamiczne, a nie tarcie statyczne.

 

 


 

Maty antypoślizgowe jako podłoża zwiększające współczynnik tarcia dynamicznego ( ślizgowego )

Antirutschmatte-aus-Granulatfaser-300x255

 

 

Maty antypoślizgowe jako środki pomocnicze zabezpieczenia ładunku ułatwiają zapewnienie wymaganego, minimalnego współczynnika tarcia ślizgowego.

Wartość siły oporu tarcia charakteryzuje współczynnik tarcia μ. Maty antypoślizgowe (ARM) DoMatt są zgodne z kryteriami kontroli BG i zapewniają zdefiniowany współczynnik tarcia. Oznaczanie wartości tarcia ślizgowego następuje według VDI 2700 Karta 14.

Według zasad kontroli organizacji branżowej ds. zamocowań w pojazdach współczynnik tarcia ślizgowego nie może być mniejszy niż μ=0,4. Aktualnie sprawdzone i tym samym wymagające stosowania współczynniki tarcia ślizgowego wynoszą do μ=0,6.

Uwaga przy wysokich wartościach μ! Niekiedy dla mat antypoślizgowych podaje się wyższe współczynniki tarcia. Te zwiększone współczynniki tarcia, wynoszące np. μ= 0,9, są wartościami idealnymi, ale mogą być znacznie redukowane przez zmieniające się wpływy otoczenia. Zabezpieczenie ładunku na bazie tych zawyżonych wartości stanowi ryzyko.

 


 

Cechy jakościowe mat antypoślizgowych

Schwerlast-Antirutschmatte

 

Wartość μ jest  tylko jedną z cech jakości mat antypoślizgowych. Do zwiększenia współczynnika tarcia ślizgowego μ stosuje się podane niżej materiały. Włókna granulatu zagęszcza się w maty antypoślizgowe przy pomocy spoiwa PU. O jakości maty antypoślizgowej decydują kształt i ilość włókien oraz spoiwo. Im więcej jest w macie antypoślizgowej przestrzeni pustej, tym gorsza jest jej jakość.

Obok współczynnika tarcia ślizgowego μ znaczenie mają następujące właściwości:

 

 

 

 

 

 

Reakcja na ściskanie – odkształcanie mat antypoślizgowych

Antirutschmatte-Eindruckverhalten

 

Przy dużych obciążeniach naciskowych maty antypoślizgowe o dużym udziale przestrzeni pustej mają skłonność do „zbijania się” i tym samym do „efektu mydła”, przez co współczynnik tarcia ślizgowego μ  może znacznie spadać.

Dociskanie ładunku do mat antypoślizgowych może mieć także pozytywne oddziaływania na zabezpieczenie ładunku. Tak zwana niecka odkształcenia może utrudniać przesuwanie się ładunku na macie. W tym wypadku istotna jest wytrzymałość maty antypoślizgowej. Przy 24-godzinnym obciążeniu paletami stalowymi o ciężarze całkowitym 1000 kg maty antypoślizgowe DoMatt nie wykazują trwałych odkształceń o negatywnym wpływie na ich funkcję.

Należy tak dobierać grubość mat, żeby nie dochodziło do odkształceń większych niż 30% grubości wyjściowej.

 

 

Wytrzymałość na rozciąganie/ścinanie [N/mm2]

Gerissene-Antirutschmatte-300x262

 

Cienkie maty antypoślizgowe (t<4 mm), o dużym udziale przestrzeni pustej, mogą się rozrywać pod wpływem obciążenia. Maty z granulatu o gorszej jakości mogą nawet tworzyć „kulki”. Dlatego obowiązuje zasada, że im większa wytrzymałość maty antypoślizgowej na rozciąganie, tym wyższa jej jakość. Maty antypoślizgowe DoMatt mają wytrzymałość na rozciąganie co najmniej sM = 0,6 N/mm2.

Maty antypoślizgowe DoMatt mają wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 60%.

 

 

 

 

Wymiary mat antypoślizgowych

Zuschnitte-von-Antirutschmatten

 

Dla użytkownika ważne są zwłaszcza wytyczne dotyczące wymaganych wymiarów mat antypoślizgowych dla poszczególnych ładunków. Maty antypoślizgowe są oferowane jako przycięte odcinki o różnych wymiarach. W zależności od ładunku i rodzaju ładowania podłoże ładunku mogą tworzyć małe kwadratowe kawałki mat antypoślizgowych albo długie pasma mat antypoślizgowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kryteria zużycia mat antypoślizgowych:

Maty Do Matt należy wyłączać z dalszego użytkowania w przypadku:

 

 • trwałych odkształceń lub wgnieceń
 • miejsc wyrwanych
 • spęcznienia materiału
 • uszkodzeń maty antypoślizgowej w wyniku kontaktu z agresywnymi mediami
 • pojawienia się kruchości
 • zanieczyszczenia mającego negatywny wpływ na współczynnik tarcia ślizgowego

Wybrana mata antypoślizgowa Do Matt musi być wystarczająco mocna dla celu przeznaczenia i mieć odpowiednią wielkość w odniesieniu do sposobu mocowania. Należy zawsze uwzględniać „praktykę dobrego mocowania”.

Maty antypoślizgowe mogą być wprowadzane jako przycinane elementy pojedyncze między elementy tarcia (ładunki między sobą względnie ładunek i powierzchnia ładunkowa). Mogą być także umieszczone bezpośrednio na powierzchniach ładunkowych pojazdów. Dzięki różnym dostępnym postaciom (wstęgi, pasma, itp.) mogą być stosowane zasadniczo (za wyjątkiem materiałów sypkich) do wszystkich rodzajów ładunków.

 

 


 

Posługiwanie się matami antypoślizgowymi

Siły działające pionowo, powodowane np. nierównościami jezdni, mogą mieć negatywny wpływ na siłę docisku oddziałującą przez ciężar ładunku. W próbach podczas jazdy wykazano, że pionowa siła dociskowa i tym samym także skuteczna siła tarcia może zbliżać się nawet do zera.

Nieodpowiednie stosowanie mat antypoślizgowych może prowadzić do zagrożeń, kiedy ładunek jest tak ułożony na macie antypoślizgowej, że nie ma ona bezpośredniego kontaktu z podłożem (powierzchnią ładunkową), które/która może mieć mniejszy współczynnik tarcia ślizgowego niż mata antypoślizgowa.

Uwaga: ładunek nie może być nigdy zabezpieczany wyłącznie siłą tarcia, lecz musi być zgodnie z celem zabezpieczany w kombinacji z dodatkowymi środkami, np. “mocowaniem opasaniem”.

Przy zastosowaniu maty antypoślizgowej może istnieć niebezpieczeństwo przewrócenia się ładunku, dlatego należy podejmować stosowne kroki w celu ochrony przed tym zjawiskiem :

 • Powierzchnie kontaktowe muszą być zamiecione, wolne od lodu, tłuszczu i/lub oleju.
 • Powierzchnie kontaktowe powinny być suche.

 

 


 

Znakowanie mat antypoślizgowych

Kennzeichen-von-Antirutschmatten

 

 

 

Maty antypoślizgowe Do Matt mogą być na życzenie wyposażone w trwałe oznakowanie. Oznakowanie jest umieszczone w obszarze krawędzi maty antypoślizgowej. Maty antypoślizgowe Do Matt należy tak układać pod ładunkiem, żeby oznakowanie było widoczne z zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 


 

Dalsze środki pomocnicze:

 

 • antypoślizgowy powlekany filc
 • antypoślizgowy powlekany papier
 • obustronnie przystosowana do hamowania poślizgu pianka
 • obustronnie przystosowane do hamowania poślizgu tkaniny tekstylne
 • antypoślizgowe wykładziny podłogowe

 

 


 

Oferowane maty

Antirutschmatte Standard

Maty antypoślizgowe (standardowe)

Nr artykułuWymiar (mm)Grubość (mm)
0610 11085000 x 2508
0610 11215000 x 1258
0610 1122600 x 6008
0610 1107120 x 1808
0610 1109200 x 30010
0610 11041250 x 12504
dla ładunku składającego się z papieru
0610 1147600 x 1503
0610 114820000 x 1503

 

 

Maty antypoślizgowe – ładunki ciężkie

Maty antypoślizgowe do mocowania ładunków ciężkich są dostępne w różnych wariantach. W różny sposób profilowane powierzchnie gwarantują nawet np. przy silnym zanieczyszczeniu wysoką wartość tarcia ślizgowego. Proszę pytać o inne maty antypoślizgowe dla ładunku ciężkiego!Schwerlast-Antirutschmatte

Nr artykułuWymiar (mm)Grubość (mm)
0610 1011500 x 50010
0610 10101000 x 100010
0610 4108160 x 25010

 

Uniwersalna mata antypoślizgowa do bagażnika samochodu osobowego

   • daje zawartości bagażnika wysoką stabilnośćUniversal PKW-Antirutschmatte
   • można łączyć z siatkami
   • ułatwia optymalne zabezpieczenie ładunku Zuschneiden PKW-Antirutschmatte
   • łatwa do przycięcia za pomocą nożyczek lub nożyka
   • dopasowuje się do kształtu podłoża, nie ulega zagnieceniom
Nr artykułuWymiar (mm)
0610 11041250 x 1250 x 4
0610 12001500 x 1500 x 4

 

Mata antypoślizgowa „Czarna pantera”

Maty antypoślizgowe „Czarna pantera” mogą być używane uniwersalnie. Oprócz użycia jako środek zabezpieczający ładunek, mata nadaje się do stosowania jako wykładzina podłogowa używana w przemyśle lub w rzemiośle. Zapewnia bezpieczne, stabilne posadowienie ładunku; stosowana jako wykładzina chroni mięśnie, stawy i kręgosłup podczas pracy w pozycji stojącej.

Zalety:

   • Ekstremalna odporność na rozdarcie dzięki dodatkowej wkładce z tkaniny ze specjalną powłoką Black Cat 1
   • Tylko 4,5 mm grubości, a zatem jest bardzo elastyczna, ma stabilny kształt i może być cięta na wymiar
   • Współczynnik tarcia ślizgowego μ > 0,6.
   • Odpowiednia również do ładunków ciężkich
   • Trwała – do użytku wewnątrz i na zewnątrz
   • Dźwiękoszczelna i termoizolująca
   • Odporność na temperaturę od ok. -40 ° C do + 120 ° C
   • Temperatura topnienia ok. 250 ° C, temperatura samozapłonu ok. 350 ° C
   • Ma zwartą powierzchnię i dlatego jest łatwa w czyszczeniu przy użyciu zwykłych środków czyszczących. Nie absorbuje cieczy.
   • Bardzo dobra odporność na kwasy, zasady, oleje, benzynę i olej napędowy
   • Wolna od formaldehydu i toksycznych metali ciężkich, takich jak ołów lub kadm, bez silikonu.v/li>
   • Bardzo dobra odporność biologiczna, utylizacja wraz z odpadami domowymi.Black Cat 2

 

Nr artykułuWymiar (mm)
Czarna pantera rolka
0622 0003120 x 4000
0622 0004150 x 4000
0622 0005200 x 4000
0622 0006300 x 4000
0622 0007600 x 4000
0622 0023800 x 4000
0622 00081000 x 4000
0622 00091200 x 4000
0622 000101600 x 4000
0622 0011200 x 8000
0622 00121000 x 8000
0622 00131200 x 8000
0622 00141600 x 8000
Czarna pantera arkusz
0622 0001150 (ośmioboczny)
0622 0022200 x 200
0622 0017120 x 1250
0622 0021120 x 2450
0622 0018120 x 13400
0622 0020600 x 800
0622 00191200 x 800
Czarna pantera rolka z dwustronną taśmą klejącą
0623 001560 x 4000
0623 0002120 x 4000
0623 0003150 x 4000
0623 0004200 x 4000
0623 0005300 x 4000
0623 0006600 x 4000
0623 0007800 x 4000
0623 00081000 x 4000
0623 00111200 x 4000
0623 0012120 x 1250
0623 0013120 x 2450

 

Mata antypoślizgowa wykonana z powlekanej pianki

   • certyfikowany współczynnik tarcia μD = 0,7 (mata szara ) i μD = 0,8 (mata niebieska) określone przez Instytut Fraunhofer IML w testach z oryginalnymi rolkami papieru na konwencjonalnych naczepach
   • testy współczynnika tarcia wykonane przez Fraunhofer i DEKRA dla następujących par materiałów :Antirutschmatte Schaum

– rolka papieru – podłoga antypoślizgowa

– rolka papieru – rolka papieru

– drewniana paleta – podłoga antypoślizgowa

– skrzynka druciana – podłoga antypoślizgowa

– stalowa beczka – drewniana paleta

– beczka stalowa – podłoga antypoślizgowa

Szczegółowe informacje są dostępne na zapytanie!

   • Sprawdzona także w wielokrotnym użytku (na przykład role papieru)
   • W pełni nadająca się do recyklingu
Nr artykułuWymiar (mm)Grubość (mm)
0610 1212400 x 1503
0610 1213800 x 1503
0610 12471000 x 1503

 

Niefarbująca mata antypoślizgowa do transportu elementów betonowych, wielobarwna

   • Do użytku podczas transportu elementów betonowych Nichtfärbende Antirutschmatte
   • Wysoka wytrzymałość
   • Nieścieralna farba
   • Inne wymiary na zapytanie
Nr artykułuWymiar (mm)Grubość (mm)
0610 12015000 x 25010

 


 

Jeśli nie znaleźli Państwo właściwego środka mocującego, zapraszamy na strony :

 

lub zapytajcie nas bezpośrednio:Noch-Fragen-300x220

 

e-mail: info@dolezych.pl

Tel. 32 60 35 810

Fax. 32 60 35 829