Przeglądy okresowe i serwis zawiesi

 

Pracujące zawiesia każdego dnia są poddawane ogromnym obciążeniom.

Nie ma znaczenia, czy są one używane sporadycznie, czy też codziennie pracują w najcięższych warunkach. W każdym z tych przypadków zgodnie z wymaganiami i regulacjami prawnymi niezbędna jest ich regularna i profesjonalna kontrola, ponieważ nawet minimalne uszkodzenia niewykryte w odpowiednim czasie mogą prowadzić do poważnych wypadków, kosztownych przerw w pracy , a niejednokrotnie mogą być powodem nieszczęśliwych zdarzeń kończących się  śmiercią  lub kalectwem.

Dlatego tak ważna jest  regularność kontroli używanych produktów, co zapewnia bezawaryjną i bezpieczną ich eksploatację.

Mając to na uwadze, zapewniamy Państwu kompleksowe i profesjonalne ekspertyzy używanego sprzętu roboczego.

Dla zapewnienia użytkownikom naszych zawiesi najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy, oferujemy usługę corocznej kontroli szczegółowej. Kontrola jest prowadzona przez wykwalifikowany i doświadczony personel zarówno w miejscu użytkowania zawiesi, jak i w siedzibie naszej firmy.

Uwaga: Obowiązkiem użytkownika zawiesi jest poddanie ich kontroli szczegółowej nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Nasza firma wykonuje kontrole szczegółowe zawiesi zarówno produkcji własnej, jak i  obcej. Wystarczy je dostarczyć, wraz z zaświadczeniami („atestami”) oraz zleceniem usługi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń oraz koniecznością wykonania niezbędnych napraw  skontaktujemy się z Państwem, przedstawiając wymagany koszt ich remontu.

Wynikiem przeprowadzonej kontroli jest wydawane przez nas indywidualne świadectwo pokontrolne.

Kontrola ma na celu ocenę ich stanu technicznego według kryteriów zużycia.

Wyniki tej kontroli muszą być odpowiednio udokumentowane i przechowywane do okazania urzędom i instytucjom nadzorującym.

 

Wykonujemy:

 

 • wykonujemy próby obciążeniowe zawiesi i odciągów łańcuchowych na własnej maszynie wytrzymałościowej
 • przeprowadzamy kontrole szczegółowe zawiesi oraz sprzętu do mocowania ładunków
 • kontrolujemy zawiesia dostarczane do naszej firmy oraz w siedzibach i oddziałach naszych Klientów
 • wykonujemy naprawy zawiesi i wymiany uszkodzonych elementów oraz modyfikacje i modernizacje (np.: zmiana zakończeń, długości, ilości i rodzaju cięgien, założenie ochron)
 • legalizujemy zawiesia własnej produkcji oraz innych producentów,
 • wystawiamy świadectwa kontroli dla każdego sprawdzonego zawiesia oraz inne wymagane oświadczenia i dokumenty
 • prowadzimy długoterminową, całościową opiekę nad wszystkimi zawiesiami naszych Klientów dbając o terminowość ich przeglądów, bezpieczeństwo techniczne oraz wymaganą dokumentację

Badaniem obejmujemy

 • Wszelkiego rodzaju zawiesia (linowe, pasowe, wężowe, łańcuchowe)
 • Sprzęt zabezpieczający ładunki
 • Urządzenia podnoszące
 • Wciągarki

 


Potrzebują Państwo indywidualnych konsultacji ?

 

Noch-Fragen

Prosimy o kontakt: :

E mail: info@dolezych.pl

Telefon: 32 60 35 810
Fax: 32 60 35 829