Zarządzanie jakością

Aby zapewnić wysoki standard  obsługi Klientów oraz ciągle doskonalić jakość wyrobów i usług Dolezych Sp. z o.o.  wdrożyła w 1995 roku System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001. Potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Jednostkę Certyfikującą – TŰV NORD (aktualny – patrz fot.1). W procesie produkcji naszych wyrobów największy nacisk kładziemy na jakość wyrobów, toteż dostawcy surowców do produkcji oceniani są poprzez opracowany przez nas system oceny i dobierani po spełnieniu istotnych dla nas kryteriów. Znak GS oraz CE są dla nas oczywiste wszędzie, gdzie to formalnie możliwe. Przywiązujemy także dużą wagę do tego, aby nasze produkty odpowiadały wymogom ochrony środowiska. To powód, dla którego mamy wdrożony wewnętrzny system gospodarowania odpadami. Intensywnie pracujemy na rzecz ułatwienia Państwu procesów podnoszenia, przewożenia i zabezpieczania. Istotny wkład w tym zakresie wnosi nasz własny Dział Badań i Rozwoju. Wiele naszych innowacyjnych produktów objętych jest ochroną projektów lub patentami. Stale czynimy dalsze postępy. Państwa wymogi realizowane są w formie rozwoju produktu, produkty są ulepszane i optymalizowane są korzyści uzyskiwane z produktu. Polityka jakości Mamy świadomość, że od  jakości i niezawodności naszych wyrobów zależy bezpieczeństwo ludzi, którzy z nich korzystają. Dlatego poprzez spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 9001 stale doskonalimy skuteczność systemu zarządzania jakością, co pozwala na:
  • osiąganie zadeklarowanych celów dotyczących jakości wyrobów;
  • komunikację z Klientami firmy pozwalającą na pełne zrozumienie ich wymagań, oczekiwań i ocenę naszych wyrobów;
  • podnoszenie efektywności procesów zarówno tych związanych bezpośrednio z produkcją wyrobów, jak i procesów wspomagających produkcję;
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki planowanym i realizowanym szkoleniom na każdym poziomie organizacyjnym firmy.
Planując i realizując procesy produkcji naszych wyrobów uwzględniamy:tuv 9001-v9
  • wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa wyrobów, obowiązujące w Unii Europejskiej;
  • wymagania i oczekiwania Klientów;
  • wyniki badań opinii Klientów na temat współpracy z „Dolezych” Sp. z o.o.;
  • dotychczasową i planowaną formę współpracy z dostawcami;
  • zapewnienie zasobów niezbędnych do prowadzenia procesów i realizacji celów firmy.

Certyfikaty ISO 9001:2015