Jakie produkty są stosowane dla zabezpieczania ładunków?

 

Dolezych oferuje szeroki zakres produktów: Pasy mocujące ładunki, odciągi łańcuchowe, liny mocujące, siatki mocujące oraz wszelkie akcesoria tak, aby Państwa ładunek dotarł bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

 

Pasy mocujące ładunki

 

Bardzo popularne, szczególnie w transporcie drogowym, są elastyczne pasy mocujące ładunki wykonane z włókna poliestrowego zgodnie z normą PN EN 12195-2. Stosowanie pasów mocujących ładunki jest efektywne ekonomicznie. Pasy mają dużą wytrzymałość, są trwałe, lekkie, i nie niszczą większości mocowanych ładunków.

Przy pomocy pasów mocujących można tworzyć zbiorcze jednostki ładunkowe i zabezpieczać je na pojazdach transportowych. Są odporne na gnicie, rdzewienie, w bardzo małym stopniu pochłaniają wilgoć i dlatego są niezwykle trwałe a dzięki specjalnej impregnacji – odporne na ścieranie. Dzięki ich względnie niskiej wadze można je mocować szybko i łatwo.

Stosowane są także w transporcie wewnątrzzakładowym.

 

Stosując pasy mocujące (a także w przypadku łańcuchów i lin stalowych) należy przestrzegać następujących Norm:

 

PN-EN 12195 „Mocowanie ładunków, Bezpieczeństwo”:

Część 1 Obliczanie sił mocowania

Część 2 Pasy mocujące ładunki

Część 3 Odciągi łańcuchowe

Część 4 Liny stalowe mocujące

 

Przedstawiciele firmy Dolezych uczestniczą w opracowywaniu i uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim norm serii EN 12195. Doświadczenie zdobywane w czasie prac normalizacyjnych gwarantuje, że nasze produkty są zawsze zgodne z obowiązującymi regulacjami.

 

Odciągi łańcuchowe

 

Odciągi łańcuchowe ( zwane też: łańcuchy mocujące) odpowiadające EN 12195-3 doskonale nadają się do ukośnego mocowania ciężkich ładunków. W tym zakresie stosowane są łańcuchy krótko-ogniwowe ( przedział= 3xØ łańcucha). Tylko one zapewniają sztywność i wytrzymałość ogniw łańcucha stosowanego na krawędzi. Łańcuchy o długich ogniwach uległyby deformacji. Pożądaną długość można ustalić przy pomocy elementów skracających. Jednostka skracająca musi posiadać zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu otwarciu. Odciągi łańcuchowe w systemie modularnym produkowane są w klasie 8 zgodnie z EN 12195-3 (minimalne naprężenie przy obciążeniu zrywającym 800 N/mm2) . Zaprojektowane minimalna siła zrywająca zapewnia trwałość i maksymalne osiągi pomimo niskiej wagi.

Odciągi łańcuchowe zalecane są szczególnie dla ładunków bardzo ciężkich, szczególnie na  platformach samochodów ciężarowych, głównie do mocowania   poprzecznego. Jeśli odciągi łańcuchowe rozmieszczone są na ładunku w ramach mocowania siłowego ( opasaniem), w celu zapobieżenia uszkodzeniu ładunku łańcuchami i samych łańcuchów należy zastosować elementy osłaniające krawędzie ładunku tak, aby elementy łańcuchów mogły się ślizgać na krawędziach.

 

Jeśli krawędź uniemożliwia swobodne przesuwanie się łańcucha, zaleca się zastosować mocowanie bezpośrednie ( ukośne odciągami).

 

Stalowe liny mocujące

 

Stalowe liny mocujące, wyprodukowane zgodnie z DIN EN 12195-4 stanowią kolejną alternatywę efektywnego zabezpieczania ładunków. Liny mocujące dobrze opasują mocowany ładunek. Są zalecane do ładunków ściśliwych (takich jak siatki zbrojeniowe do betonu). Liny mocujące nadają się do wszystkich rodzajów mocowania (ukośnego, poprzecznego), łatwo można regulować ich długość. Są one bardzo popularne w przypadku pojazdów wyposażonych we wciągarki. Także w tym przypadku zawsze należy się upewnić, czy występuje zabezpieczenie krawędzi.