Ciężar ładunku

  • W kierunku wzdłużnym do przodu (przy hamowaniu) działa siła wynosząca 0,8 ciężaru ładunku (np. przy ładunku 10- „tonowym”, 8 „ton”).
  • W kierunku poprzecznym (na zakrętach) siła wynosi 0,5 ciężaru ładunku (w przypadku ładunku 10-„tonowego”, o 5 „t”) . W przypadku ładunków zagrożonych przewróceniem działają wyższe siły.
  • W kierunku wzdłużnym do tyłu (przy ruszaniu) siła wynosi 0,5 ciężaru ładunku (np. przy ładunku 10- „tonowym” , o 5 „ton”).
  • W kierunku pionowym przyśpieszenia trwają krótko ze względu na wibracje i „podskoki” np. na wybojach. Mogą one prowadzić do „wędrowania” ładunku po powierzchni. W krótkich odcinkach czasowych siły te mogą nawet zniwelować siłę ciążenia.

 

Siła tarcia, współczynnik tarcia μ

Czynnik tarcia odgrywa ważną rolę w zabezpieczaniu ładunku. Tarcie występuje pomiędzy towarem a powierzchnią załadunkową. W fizyce wyraża się je współczynnikiem tarcia μ. Pytanie, jak wartość współczynnika tarcia, może być brana pod uwagę przy zabezpieczaniu ładunku?

 

Przykład: Współczynnik tarcia μ=0,3 oznacza, że aby poruszyć ładunek o wadze 1000 kg na powierzchni załadowczej potrzebna jest siła 300 kg. Przy sile bezwładności spowodowanej hamowaniem 1 G – należy zabezpieczyć środkami mocującymi pozostałe 700 kg. W przypadku wątpliwości, co do wartości współczynnika tarcia, należy przyjąć niższą jego wartość, użyć „silniejsze’ środki mocujące i w ten sposób zapewnić niezbędne bezpieczeństwo.

 

Uwaga: zabezpieczanie ładunków wyłącznie tarciem jest niemożliwe ze względu na występujące w czasie transportu dynamiczne siły pionowe.