Metoda mocowania odciągami zgodnie z Dolezych-Simple-Method©

Przy pomocy metody bezpośredniego mocowania odciągami można mocować i zabezpieczać bardzo ciężkie ładunki. W zależności od typu ładunku mocowanie odciągami można zaprojektować w różnych wariantach. Ponieważ środki mocujące równoważą siły powstające w wyniku ruchu pojazdu (przyśpieszenie, hamowanie oraz siła odśrodkowa), podstawą kalkulacji jest dopuszczalna siła mocowania ładunku LC (Lashing capacity). W przypadku mocowania odciągami środki mocujące mocowane są do punktów mocowania pojazdu i do punktów mocowania ładunku. Dopuszczalna siła mocująca nie powinna być obniżana siłą napięcia wstępnego. W związku z tym w metodzie mocowania odciągami, w odróżnieniu od metody opasaniem, pasy napinane są tylko niewielką siłą ( maksymalnie 10% LC).

α oraz ß: kąty mocowania

 

W przypadku mocowania odciągami dopuszczalne obciążenie środków mocujących zależy od kątów mocowania: α oraz ß. Kąt mocowania α jest kątem pionowym pomiędzy powierzchnią ładunkową a urządzeniami mocującymi; powinien on zawierać się w zakresie 20º do 65.º. Kąt poziomy ß jest kątem pomiędzy osią wzdłużną pojazdu a środkami mocującymi i winien zawierać się w zakresie 6º do 55º. W Simple Method (metodzie uproszczonej) mocowania odciągami uwzględniono występujące kąty. Należy po prostu odczytać dopuszczalne siły mocowania środków mocujących wasz ładunek o znanym Wam ciężarze.

Często można skalkulować korzystniejsze wartości sił zabezpieczających, gdy obydwa kąty α oraz ß są zmierzone kątomierzem firmy Dolezych. Efektem będzie możliwość zastosowania środków mocujących o mniejszej sile mocowania lub, przy takich samych środkach mocujących – zabezpieczanie wyższych wartości wagowych ładunku.

 


Wariant 1 z kątami mocowania α  i  ß

α: kąt pionowy

Diagonalzurrverfahren, Beispiel Vertikalwinkel

ß: kąt poziomy

Diagonalzurren Beispiel Horizontalwinkel

 


Wariant 2 z kątami mocowania α  i  ß

α: kąt pionowy

Diagonalzurren Variante 2 Vertikalwinkel

ß: kąt poziomy

Diagonalzurren Variante 2 Horizontallwinkel

 


Wariant 3 z kątami mocowania α  i  ß

α: kąt pionowy

Diagonalzurren Variante 3 Vertikalwinkel

ß: kąt poziomy

Diagonalzurrverfahren Variante 3 Horizontalwinkel

 


Dodatkowe metody, takie jak blokowanie, klinowanie, przybijanie gwoździami wzgl. kształtowe mocowanie ładunku znacznie zwiększą bezpieczeństwo. Niekorzystne kąty mocowania i wymiary mogą być zrównoważone metodą opasania.

 

Współczynnik tarcia μ

 

W przypadku mocowania opasaniem tarcie wpływa na wymagane LC. Wówczas występuje zasada: im większe tarcie, tym niższe LC jest wymagane.

 

Mocowanie odciągami z zastosowaniem Dolezych-Simple-Method©

 

Tabelę stworzono dla kątów: = 20 do 65º oraz ß = 6ºdo 55º. Niezbędną siłę zabezpieczającą LC skalkulowano dla najbardziej niekorzystnych par kątów. Proszę pamiętać, że punkty mocowania ładunku oraz powierzchnia ładunku mają także określoną wytrzymałość.

Wartości LC w tabeli zostały zaokrąglone tak, aby odpowiadały odpowiednim LC dostępnych środków mocujących.

Oznacza to na przykład, że 10 mm łańcuch mocujący ma LC 6300 daN.  Konieczne LC środków mocujących jest o tyle niższe, o ile wyższy jest współczynnik tarcia  μ.

Przy precyzyjnym ustalaniu kąta mocowania można wyliczyć bardziej korzystną wartość LC.

Kąt pionowy α  zawiera się pomiędzy 20º a 65º , kąt  poziomy ß pomiędzy 6º i 55º. Wszystkie wartości tabeli zostały zaokrąglone do wartości LC (siły mocowania) środków mocujących firmy Dolezych.

 

Tabelle Dolezych-Einfach-Methode Direktzurren