Siła napięcia wstępnego jest głównym czynnikiem przy tarciowym (siłowym) mocowaniu ładunku. Im wyższa jest siła napięcia wstępnego pasa mocującego, tym większa waga może być zabezpieczona i tym mniejsza jest ilość środków mocujących potrzebnych dla zabezpieczenia ładunku.

Zastosowanie wskaźników siły DoMess 1 DoMess 2 i DoMess 3 umożliwia wizualizację siły napięcia wstępnego wytworzoną w pasie mocującym przy pomocy napinacza. DoMess 3 pozwala nawet na stosowanie go w ruchu.

 

DoMess 1 jest wskaźnikiem siły napięcia wstępnego ściśle połączonego z napinaczem

domess-1-dolezych-294x300

DoMess 2 może być alternatywnie przyłączony do napinacza lub do taśmy pasa mocującego.

domess-2-vorspannkraftmessgeraet-dolezych-300x300

DoMess 3 jest wskaźnikiem siły napięcia wstępnego, który w celu wykrycia napięcia wstępnego może być przyłączony do każdego pasa mocującego szerokości 50 cm nawet po przeciwnej do napinacza drugiej stronie mocowania.

domess-3-dolezych-226x300

 

Dlaczego to takie ważne?

 

Gdy do pasów mocujących nie jest zamocowany wskaźnik siły napięcia wstępnego, operator nie może ustalić aktualnej siły napięcia wstępnego przyłożonej do danego pasa mocującego. Zgodnie z EN 12195-2 każdy pas mocujący zastosowany dla potrzeb mocowania ładunków opasaniem musi być zaopatrzony w metkę podającą nominalną siłę ręczną (SHF) oraz możliwą do uzyskania siłę napięcia wstępnego STF.

Kalkulacja sił zabezpieczenia ładunku oparta może być wyłącznie na minimalnej wartości siły napięcia wstępnego wykazanej na metce.

Zgodnie z EN 12195-2 systemy pasów mocujących firmy Dolezych z napinaczami standardowymi i z napinaczami z długą dźwignią DoMulti oraz Do2Step podlegają procedurze akceptacyjnej GS. Zgodnie z prawnymi standardami, na metce wydrukowane są wartości wstępnych sił napięcia STF oraz siła ręczna SHF atestowane w ramach procedury testów akceptacyjnych. Minimalne wartości STF (Standard Tension Force) (Standardowa siła napięcia) dla standardowych napinaczy to 10% dopuszczalnej siły mocowania ”LC”.   

Minimalna siła napięcia wstępnego dla pasa mocującego o LC 2000 daN (mocowanie odciągami) i 4000 daN (opasanie), lub dla pasa mocującego o LC2500 daN (mocowanie odciągami) i 5000 daN (opasanie) to STF 250 daN.

Napinacze firmy Dolezych z długą rączką (dźwignią) mają generalnie oznakowanie wyższą wartością STF (500 daN zamiast 250 daN).

Kalkulacja niezbędnych sił zabezpieczenia dla ładunku może być oparta tylko na „standardowej sile napięcia wstępnego” STF podanej na etykiecie.

Jeżeli przy pomocy wskaźnika siły napięcia wstępnego zmierzono jej rzeczywistą wartość i jest ona wyższa od teoretycznej (deklarowanej na etykiecie) może być ona zastosowana do kalkulacji.

Stosowanie wskaźników siły napięcia wstępnego pozwala na optymalne wykorzystanie napinaczy, szczególnie napinaczy DoMulti z długa dźwignią, Do2Step wzgl. DoVario (maksimum ok. LC 1000 daN). Innymi słowy: faktyczna siła napięcia wstępnego może być bez ryzyka odczytana i zastosowana do kalkulacji systemów mocujących.

Przykładowa kalkulacja pokazuje jak można zminimalizować ilość środków mocujących.