Ładunki muszą być tak rozkładać i mocować na powierzchni ładunkowej, aby w „normalnych” warunkach ruchu drogowego nie mogły się one poruszać, nawet częściowo, spadać, ani powodować przechylania się pojazdu. Jeżeli ładunek jest niewystarczająco zabezpieczony, to znaczy siły mocujące ładunek są mniejsze od sił powstających w czasie przyśpieszania w czasie startu pojazdu lub od siły hamowania, siły odśrodkowej na zakrętach, wzgl. od siły pionowej w przypadku wybojów – ładunek zawsze będzie się ślizgał lub przewracał. Ogólnie obowiązuje zasada zabezpieczania ładunków przeciw powyższym siłom.